Kontakt

Název firmy: INOX CZ s.r.o.
Sídlo:

Modřická 205
66448 Moravany

Tel.: 602 574 720

E-mail: info@inox-cz.cz

IČ: 27697363

DIČ: CZ27697363

Č.Ú. CZK: 209831112/0300

Bankovní spojení EUR:

SWIFT: CEKOCZPP

IBAN: CZ 040300 0000000 210776069

Č. účtu:  210776069

Kód banky: 0300

Vydal: Krajský soud v Brně, Husova 15, 601 95 Brno

Zakladatelská listina: NZ 145/2006 N 163/2006

QR kód - adresa:

 

 

Provozovna:
INOX CZ s.r.o.
Mřenková 623/106
Ivančice
664 91

QR kód - email: