Standardní manometr
Plastový kryt jednoduché měřítko v barech